REVISTA ROTLLANA

   A l'octubre del 1981 sortia el nº 1 de la nostra revista "ROTLLANA". Va començar amb una edició desigual; tant de pàgines com de dates. Algunes edicions tenien 4 pàgines, altres 8, etc. Primer sortia cada mes, després cada dos mesos, després cada mes i mig, etc. Actualment surt cada final de trimestre, té 24 pàgines i en fem una edició de 2.100 exemplars.

   La revista ha tingut i té una gran importància, perquè ens ha permès un contacte permanent amb els socis, cosa interessant per a la seva continuïtat.

    Hi ha molts socis que no viuen el que fa l'Agrupació, no assisteixen regularment als actes. Si no fos per aquest contacte trimestral per mitjà de la revista que els hi va dient com va l'entitat, molts d'ells segurament es donarien de baixa.

   Per un altre costat, a part dels socis, en fem una tramesa a una llarga llista de persones i entitats de diferents àmbits sardanistes, culturals, polítics, esportius i socials de tot Catalunya. En aquest sentit és una finestra oberta per ajudar a conèixer la nostra entitat i el que fem.

   L'any 2008 la revista "ROTLLANA" va rebre el premi a la Comunicació, que va atorgar-li l'Obra del Ballet Popular.

   Es gratuïta i es manté, parcialment, gràcies a la voluntariosa col·laboració de botiguers dels nostres barris.