LLOC I DATA DE LA PRÒXIMA EXCURSIÓ

        PROPERA EXCURSIÓ:           

              Dia telèfon contacte 934290768 / 667486216

 

EXCURSIONS

Nosaltres diem que som una entitat cultural, però pensem que cal afegir-hi que té, també, un remarcat caire social. I les excursions i algunes sortides que hem fet arreu de Catalunya han tingut una gran importància. Habitualment quan es troba la gent que col·labora amb l'Agrupació ho fa per a fer alguna activitat cultural. Les festes socials i les excursions van una mica més enllà d'aquest concepte de reunió de treball i assoleixen un grau superior, en l'aspecte humà, que és el de la convivència i l'amistat.

   Un grup de 50 ó 100 persones convivint tot un dia o alguns dies junts, d'una manera distesa, col·loquial i fraterna, és un remei excel·lent per a reforçar i ampliar llaços d'amistat i coneixença. Recordem amb emotivitat moltes de les excursions que hem fet al llarg de tants i tants anys. I recordem també d'una manera perdurable aquells viatges als Aplecs Internacionals o aquelles sortides a Galícia i Mallorca.

   Les excursions encara són, doncs, un capítol amb un alt grau de vitalitat de la nostra Agrupació.

   En fem 5 cada any i les fem a diferents indrets de Catalunya i alguna a la Catalunya Nord. Són sortides que combinen la visita a llocs turístics i culturals.

   Anys enrera hi anàvem un autocar a cada excursió i ara tres o quatre d'aquestes excursions anuals hi anem dos autocars.