DIADA SOCI  

La nostra entitat té 625 socis i com és natural s'hi donen diferents actuacions:

n'hi ha que hi aporten el seu treball, altres participen a la majoria d'actes que celebra l'Agrupació i d'altres paguen la seva quota per

solidaritat peró no hi vénen gaire, etc. 

Hi ha, però, una festa que acostuma a ser una mena d'obligació moral d'assistir-hi, que és el DIA DEL SOCI. Es celebra quasi sempre al mes de Febrer i el

seu atractiu rau en que és una jornada fraternal a l'hora que plena d'un contingut musical variat.   Acostumem a contractar una cobla-orquestra de gran

relleu que al matí fa una ballada de sardanes al Parc de la Guineueta i a la tarda al poliesportiu de Can Dragó ofereix una variada vetllada musical: primer

un concert de sardanes, després un concert-selecció en versió d'orquestra i cantants i per acabar un gran ball.